De bodem van de melkprijs lijkt te zijn bereikt, maar volgens de Rabobank zal pas begin 2017 prijsherstel plaatsvinden.

In het tweede kwartaal van dit jaar is de melkprijs nog wel verder gedaald naar ongeveer 25 euro per honderd kilo melk, meldt de bank woensdag in een kwartaalrapport over de zuivelmarkt.

De afgelopen maand was er sprake van hogere zuivelnoteringen en een toename van de vraag naar kaas en boter, maar de hoge melkvoorraden belemmeren een snel herstel, verwacht de Rabobank.

De vraag naar basiszuivelproducten moet meer groeien om de wereldwijde zuivelproductie te verwerken. Volgens sectormanager melkveehouderij Jan van Beekhuizen ligt er naar schatting zo’n 6,4 miljoen ton in melkequivalenten op voorraad, ongeveer 7,5 procent van de jaarlijkse mondiale handel.

"Deze voorraadvorming staat een snel prijsherstel voorlopig in de weg. Een lichte opleving van de melkprijs in het derde kwartaal van 2016 is mogelijk, maar structureel betere prijzen zitten er komend halfjaar nog niet in", aldus de econoom.

In Nederland nam de melkproductie in april met 10,8 procent toe. In mei liep dit terug naar een groei van 8,3 procent.

De komende maanden zullen de aanhoudend lage melkprijzen melkveehouderijen op de proef stellen, verwacht de Rabobank. De bank verwacht dat de melkprijs dit jaar niet boven de 30 euro per 100 kilo melk uitkomt.