Om "duurzame economische groei" te faciliteren zal het volgende kabinet flink moeten investeren.

Dat concludeert de Studiegroep Duurzame Groei woensdag, een onafhankelijke adviesgroep die mogelijke beleidsmaatregelen verkent voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode.

Het advies komt een week na het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, die begin juli stelde dat het volgende kabinet niet opnieuw hoeft te bezuinigen, maar dat er ook geen ruimte zal zijn voor extra investeringen.

Extra investeren, structureel minimaal 1,8 miljard euro, en mogelijk bezuinigen is volgens deze studie echter wel nodig als het komende kabinet de Nederlandse economie toekomstbestendig wenst te maken en het Nederlandse verdienvermogen wil versterken.

Brede welvaart

De voorstellen gaan over "brede" welvaart. Er moet in de behoeftes van de huidige generatie worden voorzien zonder die van toekomstige generaties aan te tasten. "Van vrije tijd tot grondstoffen of schone lucht", aldus de onderzoekers.

In totaal worden 41 voorstellen gedaan, opgedeeld in verschillende beleidsterreinen waaronder zorg, onderwijs en energie. De plannen zijn niet bindend, maar gelden als richtlijn voor het opstellen van beleid. De suggesties variëren van kinderopvang tot emissienormen en belastingmaatregelen.