Steeds meer aandeelhouders brengen hun stem uit tijdens aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

In 2016 bracht gemiddeld ruim 71 procent van de aandeelhouders van AEX-bedrijven zijn stem uit.

Bij MidKap-bedrijven was dit 65 procent, zo laat belangenorganisatie voor institutionele beleggers Eumedion dinsdag weten in zijn jaarlijkse evaluatie van het AVA-seizoen. In 2015 kwam dit nog uit op respectievelijk ongeveer 69 procent en 59 procent van de aandeelhouders.

Volgens Eumedion-directeur Rients Abma komt dit onder meer door de toenemende maatschappelijke druk op institutionele beleggers om te stemmen. "De Code Tabaksblat heeft er een bepaling over en ook de Wet financieel toezicht", laat Abma weten aan NU.nl.

Daarnaast zijn verschillende praktische en wettelijke belemmeringen om te stemmen opgeruimd. "Zo mogen beursondernemingen sinds 2011 niet meer aan aandeelhouders de eis stellen hun aandelen voor een bepaalde periode te blokkeren om te stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen."

Ook is er sprake van meer geconcentreerd aandelenbezit bij AEX- bedrijven. Bijna twee derde van de grootste Nederlandse beursondernemingen heeft aandeelhouders die meer dan 10 procent van de stemrechten houden, in 2010 was dat iets meer dan een derde. "Het ligt in de rede dat dergelijke grootaandeelhouders zich sterk betrokken voelen bij de ondernemingen en daarom ook deelnemen aan de stemming ", denkt Abma. 

Verworpen

Aandeel- en certificaathouders konden in 2016 stemmen over 873 voorstellen, waarvan een voorstel afkomstig was van aandeelhouders zelf. Dit betrof een plan van Shell om van het olieconcern binnen een jaar een duurzaam energiebedrijf te maken door de winsten uit de olie- en gasactiviteiten voortaan te investeren in duurzame energie. Dit voorstel werd met 97,2 procent van de stemmen verworpen.  

In totaal werden slechts drie voorstellen tijdens AVA’s verworpen. Ook de machtiging aan het bestuur van Tie Kinetix om de komende achttien maanden tot 20 procent nieuwe aandelen uit te geven en het voorstel tot een statutenwijziging bij Core Laboratories werden afgewezen door de aandeelhouders. 

Nog eens vier plannen werden al voor de vergadering van tafel gehaald, wegens overduidelijk gebrek aan steun. Eén agendapunt werd voorafgaand aan de stemming nog gewijzigd.

Bonussen

De meeste moeite hebben beleggers met voorstellen tot toekenning van speciale bonussen en voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid die niet voldoende zijn onderbouwd.

Belangrijke discussiepunten tijdens aandeelhoudersvergaderingen waren dit jaar niet alleen beloningsbeleid, maar ook emissiemachtigingen, beschermingsconstructies, interne risicobeheersing en controle, belastingbeleid en klimaatrisico's.