Verzekeraars zijn nog altijd schimmig over de bedrijven en landen waarin zij investeren. Dat concluderen de makers van de Eerlijke Verzekeringswijzer dinsdag

Onderzoekers beoordeelden de tien grootste Nederlandse verzekeringsgroepen op tal van criteria. Ook de wijze waarop ze openheid bieden over bijvoorbeeld bonusbeleid is bekeken.

Hun conclusie: de helft van de levensverzekeraars scoort gemiddeld genomen onder de maat. En ook bij de partijen die wel op ten minste een voldoende konden rekenen, was informatie op belangrijke onderdelen niet helder.

Mensen of gemeenschappen die schade ondervinden door activiteiten van bedrijven waarin de verzekeringsgroepen investeren, kunnen ook bij vrijwel geen enkele verzekeraar verhaal halen.

Wapens

Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn de geconstateerde tekortkomingen een serieuze zaak: "Consumenten willen kunnen nagaan of een verzekeraar investeert in bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, grote milieuschade of de productie van controversiële wapens", stelt een woordvoerder.

Verzekeraars zeggen naar de kritiek te luisteren. "Dit type van onderzoeken kan helpen om scherp te maken waar er nog ruimte is voor verbetering", laat het Verbond van Verzekeraars weten.

De koepelorganisatie voegt daar wel aan toe dat er ook beperkingen zitten aan de mate waarin verzekeraars gedetailleerde informatie kunnen verstrekken.

Begrip

"Zo leidt het verstrekken van meer data niet automatisch tot meer inzicht en een beter begrip", aldus het verbond.

"Over dit soort kwesties zijn wij dan ook voortdurend in dialoog met klanten, maatschappelijke organisaties, toezichthouders en ook met een partij als de Eerlijke Verzekeringswijzer."

De wijzer is een initiatief van Amnesty International, de Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Die partijen geven ook de Eerlijke Bankwijzer uit.