Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) vreest dat veel huizenzoekers van onzelfstandige woonruimtes ten onrechte bemiddelingskosten aan verhuurmakelaars betalen.

ACM wijst studenten en verhuurmakelaars daarom op de aangepaste regels.

Per  1 juli van dit jaar mogen verhuurmakelaars geen bemiddelingskosten meer in rekening brengen voor onzelfstandige woningen.

Er is sprake van een onzelfstandige woonruimte wanneer er geen eigen toegang is of wanneer de keuken of het toilet worden gedeeld, zoals op kamers en etages. In de praktijk wonen hier vaak jongeren en studenten.

Omdat er nu voorafgaand aan een nieuw collegejaar een periode aanbreekt waarin toekomstige studenten op zoek gaan naar een woning, voelt ACM zich geroepen consumenten op deze aangepaste regels te wijzen. Ook heeft de toezichthouder een groot aantal verhuurmakelaars hierop geattendeerd.

Zelfstandige woonruimtes

De regels golden al bij bemiddeling voor zelfstandige woonruimtes. ACM is toen opgetreden bij huurbemiddelaars die bij zowel de huurder als de verhuurder kosten in rekening brengen. Dat mag volgens een uitspraak van de Hoge Raad niet meer, de kosten mogen alleen bij de verhuurder in rekening gebracht worden.

Een bemiddelaar mag wel kosten bij de huurder in rekening brengen als die daar expliciet opdracht toe geeft en die verder losstaan van de huurbemiddeling, zoals het regelen van een parkeervergunning of het uitvoeren van kluswerk.

Consumenten die de bemiddelingskosten al hebben betaald, kunnen deze met terugwerkende kracht tot vijf jaar terugvragen.

Op ConsuWijzer, het digitale loket van ACM, geeft de toezichthouder uitleg over het terugvorderen van ten onrechte in rekening gebrachte kosten. De Woonbond heeft een modelbrief voor het terugvorderen van bemiddelingskosten online gezet.