HOEVELAKEN - FNV-voorzitter L. de Waal roept het kabinet op snel met "echte onderhandelingsruimte" te komen, voordat het conflict met de vakbeweging nog verder verhardt. Zo zei de vakbondsvoorman dinsdagavond op het gebied van levensloop en prepensioen mogelijkheden te zien voor "absolute verbeteringen".

Tenminste als het kabinet bereid is het verlofsparen in de nieuwe levensloopregeling ook aantrekkelijk te maken voor mensen met midden- en lagere inkomens. "Geef ons de mogelijkheid het goedkoper en dus collectief te organiseren. Nu is het alleen een aantrekkelijke regeling voor rijke oude mannen", stelde hij.

Oplussen

Met het "opplussen van de levensloopregeling" is het kabinet er echter volgens De Waal nog niet. Ook moet er een door de overheid fiscaal ondersteunde prepensioenregeling blijven voor mensen die veertig jaar hebben gewerkt en voor slijtende beroepen. Het kabinet kan aan deze wens gehoor geven via de motie van LPF-Tweede-Kamerlid Herben.

De FNV-voorman stelde dat ook "echte onderhandelingsruimte" noodzakelijk is voor dossiers als WAO, WW en het al dan niet algemeenverbindend verklaren van sector-CAO's om de zaak vlot te trekken. Nog beter zou het volgens De Waal zijn als het kabinet "het moordende tempo" waarin men pensioenvoorzieningen wil veranderen, zou temporiseren.

Gesnuffel

De FNV-voorzitter waarschuwt het kabinet dat de verkenningsoperatie van staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) te lang duurt. "Houd op met dat gesnuffel, kom met echte onderhandelingsruimte over de brug. Wat heb ik aan een luisterend oor. Ik wil een pratende mond."

Tijdens de bijeenkomst van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Hoevelaken dinsdagavond hield De Waal ondernemers voor dat hoe langer het duurt voordat het kabinet over de brug komt, hoe dieper de vakbeweging zich zal ingraven. "De acties zullen verharden en de oplossing zal moeilijker worden naarmate de tijd verstrijkt."

Verstoorde verhoudingen

Sinds vorige week voert Van der Knaap gesprekken met werkgevers en de vakbeweging over de verstoorde verhoudingen. De verwachting is volgens bronnen in Den Haag en bij sociale partners dat het nog tot begin volgende week gaat duren. Van der Knaap informeert op gezette tijden premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën) en De Geus (Sociale Zaken) over de vorderingen van zijn verkenning.