De verzekeraars openen maandag een digitaal adviesloket waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden hun beleggingsverzekeringen annex woekerpolissen aan te passen.

Een onafhankelijke adviesorganisatie, genaamd Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen, licht de eigenaren van zulke polissen desgewenst in over mogelijke alternatieven en verbetermogelijkheden. Het Verbond van Verzekeraars heeft met dit adviesorgaan een contract gesloten waarin de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De brancheorganisatie van verzekeraars wil bevorderen dat dit hersteladvies beschikbaar wordt voor consumenten die nog geen gesprek met de eigen verzekeraar of adviseur hebben gevoerd. De kosten voor dit hersteladvies worden via het verbond gedragen door alle aangesloten verzekeraars.

Mensen die gebruikmaken van het adviesloket kunnen een afspraak met een adviseur inplannen, documenten uploaden en een hersteladvies krijgen. Dit advies heeft betrekking op hun individuele polis en zet de alternatieven op een rij. 

Een advies over een individuele woekerpolis geeft inzicht in onder meer kosteninhoudingen en te verwachten eindopbrengst. De betrokken verzekeraar of tussenpersoon heeft geen invloed op dat advies, benadrukt het Verbond van Verzekeraars.

Het loket bestaat tijdelijk en is bestemd voor alle consumenten met een beleggingsverzekering. 

Stichting Odin, een stichting die zich inzet voor onafhankelijk financieel advies, zegt teleurgesteld te zijn ove het loket, omdat het niet onafhankelijk zou zijn. Met "adviseurs die zijn geselecteerd door het verbond, worden betaald door het verbond en alleen oplossingen van dezelfde verzekeraar mogen adviseren van het verbond", aldus Odin.

Onveranderd

Veel houders van een woekerpolis laten die onveranderd, constateerde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vorig jaar. Dat kan hen duur komen te staan, waarschuwde Nibud. Aanpassing kan financieel voordeel opleveren, een woekerpolis onaangeroerd laten kan daarentegen onaangename financiële gevolgen hebben.

Volgens het Nibud zijn er van de zeven miljoen beleggingsverzekeringen die destijds zijn verkocht nog zo'n drie miljoen in omloop.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) juicht het nieuwe adviesloket toe. "Dit laagdrempelig adviesloket is er met name voor consumenten die niet in gesprek wilden over hun polis. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende vertrouwen in de oorspronkelijk adviseur of verzekeraar hebben. Het is goed dat ook zij nu kosteloos toegang krijgen tot hersteladvies", aldus bestuurslid Femke de Vries.