In diverse delen in Nederland zijn nog genoeg plekken om woningen te bouwen. 

Vooral op halflege bedrijventerreinen is er nog veel ruimte voor woningbouw, blijkt maandag uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Volgens de studie is de aandacht bij de onderbenutte bedrijventerreinen vooral gericht op bedrijfspanden. Maar de terreinen zijn vaak ook geschikt om woningen te bouwen.

Als de bevolking en economie niet zo hard groeien kan volgens het planbureau tot 2025 bijna 80 procent van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario geldt dit voor 35 procent.

Regio

Het hangt wel sterk af van de regio. In Amsterdam en Den Haag is ruimte krap en zal het niet altijd lukken om in de woningbehoefte te voorzien. Dat geldt ook voor de regio’s Zaanstreek en Arnhem/Nijmegen.

In andere regio's is er voldoende ruimte om de vraag op te vangen. Dit geldt vooral voor een aantal perifere gebieden en krimpregio's, zoals Zeeland,  Noordoost-Groningen en Limburg.

In relatief veel regio's is er sprake van een gemengd beeld. Hier is in het geval van lage groei wel voldoende ruimte, maar bij hoge groei niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in Midden- en Oost-Brabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.