Land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant en Limburg die de afgelopen dagen direct zijn getroffen door het noodweer, kunnen gebruikmaken van werktijdverkorting.

Dat laat het minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag weten.

Volgens Asscher is er sprake van een buitengewone omstandigheid die niets met ondernemingsrisico's heeft te maken.

Bij werktijdverkorting mogen bedrijven onder bijzondere omstandigheden de werktijd van personeel verkorten. De minder gewerkte uren worden financieel door de overheid gecompenseerd.

Bedrijven die zich hiervoor inschrijven, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkvermindering moet minstens 20 procent per week zijn en minimaal 2 en maximaal 24 weken duren. 

Someren

Er is de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd tussen de ondernemers en de overheid om een oplossing voor de geleden schade te vinden. Alleen al in Someren, vlak bij Eindhoven, worden de kosten door getroffen boeren en tuinders geraamd op een half miljard euro.

Extreem noodweer met hagelstenen zo groot als tennisballen zorgde eind vorige week voor een golf van vernieling in de regio, die al de hele maand met wateroverlast kampt. Van veel stallen en kassen in Someren is bijna geen dakdeel meer heel.

Aan de slag

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil dat bedrijven zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen, schrijft hij. Hij heeft met provincies, gemeenten, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), banken, verzekeraars en bedrijfsleven afgesproken een werkgroep op te richten.

Die moet kijken wat er al gebeurt, wat iedereen zelf kan doen en wat er nog nodig is. Ook moet deze werkgroep de economische en werkgelegenheidseffecten op langere termijn in de gatenhouden.