Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan vanaf 1 juli hogere boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden.

De aanpassing in het boetebeleid werd in december 2015 al goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De ACM kan nu een maximale boete aan bedrijven die de wet overtreden opleggen van 900.000 euro in plaats van de 450.000 die hiervoor gold. Of, als dat bedrag hoger is, 1 of 10 procent van de jaaromzet.

Bij kartels is de maximale boete afhankelijk van de duur van het kartel. Als er in het geval meerdere jaren onwettige prijsafspraken zijn gemaakt, kan dit oplopen tot 40 procent van de jaaromzet. Als een bedrijf zich schuldig maakt aan herhaalde wetsovertredingen, dan kunnen alle boetes nog eens worden verdubbeld.  

ACM kijkt per geval welk instrument het meest effectief is. "Soms is dat een boete. En dan werkt het extra goed als dit middel ook echt afschrikwekkend is", aldus ACM-bestuurslid Anita Vegter.