DNB kan ingrijpen bij vertrek pensioenfonds naar buitenland

De Nederlandsche Bank (DNB) kan voortaan ingrijpen als een Nederlands pensioenfonds naar het buitenland wil vertrekken. DNB mag dat als bijvoorbeeld de rechten van deelnemers aan een fonds dan zouden worden aangetast.

Daarover is donderdag een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie in Brussel.

Er moet nog over worden gestemd, maar het is een hamerstuk. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) donderdag aan de Tweede Kamer.

De DNB heeft positief gereageerd omdat: "de DNB op deze wijze de belangen van de bij een grensoverschrijdende waardeoverdracht betrokken deelnemers (waaronder ook de eventuele in het Nederlandse fonds achterblijvende deelnemers vallen) kunnen blijven waarborgen."

"De in de richtlijn opgenomen voorwaarden voor de toetsing sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij de criteria die DNB nu al toepast bij de beoordeling van collectieve waardeoverdrachten."

Toezichthouder

DNB is in Nederland de toezichthouder op de pensioenfondsen. Naar het oordeel van het kabinet èn DNB zelf is de verandering een verbetering, omdat Europees wordt vastgelegd dat een nationale toezichthouder kan ingrijpen.

Ook moet een meerderheid van de deelnemers en pensioengerechtigden of van hun vertegenwoordigers instemmen met de overdracht van een pensioenfonds naar een ander land.

Lees meer over:
Tip de redactie