Het herstel op de arbeidsmarkt heeft een positief effect op het bedrag dat het UWV kwijt is aan WW-uitkeringen. De uitkeringslasten dalen naar verwachting tot 5,1 miljard euro in 2017, een afname van ruim 1,2 miljard. 

In 2015 waren de uitgaven nog 6,4 miljard euro. Dat staat de juninota 2016, die het UWV donderdag heeft aangeboden aan minister Asscher (Sociale Zaken). Het gaat om een afname van 23 procent.

Ook de uitgaven voor de faillissementsuitkeringen dalen onder invloed van de aantrekkende economie. De sterke afname van de WW-lasten zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen voor het eerst sinds 2010 is verbeterd.

Het aantal WW-uitkeringen neemt met 12,5 procent af, van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe WW-wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling is geworden op een nieuwe, lager betaalde baan. Daardoor nemen de uitgaven harder af dan het aantal uitkeringen.

Ook de uitkeringslasten voor de WIA-uitkeringen (voor arbeidsongeschiktheid door ziekte), de Wajong (voor jongeren) en IOW (voor werklozen vanaf zestig jaar) zijn neerwaarts bijgesteld, maar in mindere mate dan de WW. Ten opzichte van de januarinota kan het kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

50-plussers

Het aantal 50-plussers dat een WW-uitkering aanvraagt, is voor het eerst sinds jaren afgenomen. Eind mei werden 211.000 WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, 5.000 minder dan twee maanden eerder.

Het aantal uitkeringen aan 50-plussers is de afgelopen zes jaar verdubbeld. Nadat de stijging de afgelopen periode al afvlakte, is nu voor het eerste een daling zichtbaar aldus UWV.

De instantie ziet kansen voor 50-plussers in de horeca. UWV verwacht dat er tot en met volgend jaar tussen de 7.000 en 8.000 extra banen bijkomen in de sector.

"Slechts 11 procent van de mensen die werken in de horeca is ouder dan 50, het laagste percentage van alle sectoren in de Nederlandse economie", aldus UWV.