Deutsche Bank en Banco Santander zijn opnieuw gezakt voor de recente stresstest van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Hun Amerikaanse onderdelen zijn volgens de Federal Reserve niet voldoende bestand tegen stevige economische tegenwind.

Voor het Spaanse Santander is het al de derde keer dat het een onvoldoende scoort, Deutsche Bank zakt voor de tweede keer. Plannen van de financiële instellingen voor uitkeringen aan aandeelhouders konden wederom geen goedkeuring verkrijgen.

Op Morgan Stanley had de Fed overigens ook aanmerkingen. De zakenbank is slechts onder voorwaarden geslaagd voor de test en moet voor het eind van dit jaar nog met een aangepast plan komen.

Dertig andere banken die aan de testen werden onderworpen, kregen wel het vereiste fiat voor hun voorstellen wat betreft aandeleninkoop- en dividend.

De stresstesten volgden op de financiële crisis tussen 2007 en 2009, die mede werd veroorzaakt door banken. De stresstesten werden ingesteld om herhalingen te voorkomen.