Nederlandse fosfaatproductie overschrijdt EU-plafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest in Nederland is vorig jaar gestegen tot 180,1 miljoen kilo, een stijging van ruim 8 miljoen kilo ten opzichte van 2014.

De productie ligt boven het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De cijfers vallen hoger uit dan eerdere berekeningen uitwezen. De stof is schadelijk voor het milieu. 

De stijging van de fosfaatproductie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de groei van de melkveehouderij. Vanwege de afschaffing van het melkquotum op 1 april vorig jaar, hebben veel boeren de melkproductie in 2013 en 2014 alvast opgevoerd. 

Op 1 april 2015 telde Nederland vijftigduizend melkkoeien meer dan in het voorgaande jaar. In de loop van het jaar steeg het aantal koeien nog verder. 

Naast de groeiende veestapel heeft het hoge fosforgehalte van de grasoogst van 2014 de fosfaatproductie doen stijgen, aldus het statistiekbureau.  

Niet alleen het aantal melkkoeien nam toe, ook het aantal dieren in de varkens- en pluimveehouderij steeg.

Lees meer over:
Tip de redactie