De laagste inkomens betalen in Nederland relatief veel indirecte belastingen, zoals btw en accijnzen. 

Dit komt met name doordat zij een groter deel van hun inkomen uitgeven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

Bovendien bevat de groep met de laagste inkomens ook zelfstandigen die ook bij matige inkomsten evenveel blijven uitgeven. 

Ook drukken lokale heffingen en de premies in het kader van de Zorgverzekeringswet relatief zwaar op huishoudens met lage inkomens.

Hogere inkomens

De hogere inkomens dragen relatief het meest af aan inkomensbelasting en premies volksverzekeringen. Van de totale lasten komt 48 procent voor rekening van de 20 procent hoogste inkomens. 

Huishoudens in de hoogste inkomensgroep waren in 2013 ruim een kwart van hun bruto-inkomen kwijt aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Voor huishoudens in de laagste inkomensgroep was dit 7,3 procent. Dit verschil hangt voor een groot deel samen met het progressieve belastingstelsel in Nederland, waarbij het gemiddelde belastingtarief oploopt naarmate het inkomen hoger is. 

De huishoudens met de hoogste inkomens zijn in totaal 55 procent van hun bruto-inkomen kwijt aan alle lasten tezamen. Voor de laagste inkomens komt dit neer op ruim 40 procent. 

In totaal werd 223 miljard euro aan belastingen, premies en lokale heffingen geïnd in 2013. Huishoudens betalen onder meer inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen, daaraan zijn zij het meest kwijt. Daarnaast dragen huishoudens indirecte belastingen af, lokale heffingen, premies voor de Zorgverzekeringswet en overige premies inkomensverzekering.

Belastingdruk