De Nederlandse varkenshouderij gaat op de schop. In een nieuw actieplan staat dat het aantal varkensbedrijven moet krimpen van 5.000 naar 2.000.

Voor deze en andere ingrepen in de sector is een bedrag beschikbaar van minimaal 200 miljoen euro, meldt het Financieele Dagblad.

De maatregelen staan in het Actieplan vitalisering varkenshouderij, dat donderdag in Den Haag is gepresenteerd. Het plan is opgesteld door de Regiegroep vitale varkenshouderij onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal. Het is een samenwerking van varkenshouders, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank. 

Volgens het plan moeten varkenshouders onder meer gaan samenwerken op basis van contracten en privaatrechtelijke overeenkomsten. Daarnaast worden met provincies afspraken gemaakt over duurzame productielocaties en het aantal varkens. 

De komende jaren zal het aantal varkensbedrijven dalen van 5.000 naar circa 2.000 bedrijven, die op ongeveer 2.500 tot 3.000 locaties zullen produceren. Het plan loopt tot 2020.

Doodlopend

Volgens staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken loopt het huidige verdienmodel, dat gebaseerd is op basisproducten en een lage kostprijsstrategie, tegen grenzen aan. Dat is, gezien de internationale concurrentie, "een doodlopende weg".

De Nederlandse varkenshouderij telt ruim 26.000 arbeidsplaatsen. Het is al een paar jaar crisis in de sector door de lage opbrengstprijzen voor varkensvlees en biggen. Het wegvallen van de afzet naar Rusland door uitbraken van varkenspest en de politieke boycot hebben de problemen verergerd.

Actiegroep

Actiegroep Varkens in Nood is blij met de uitspraken van staatssecretaris Van Dam, maar betreurt het dat de bewindsman niet dieper ingaat op het belang van dierenwelzijn.