In bedrijfstakken waar fraude en uitbuiting op de loer liggen, krijgen bedrijven lang niet vaak genoeg controle van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. 

Dat komt door een gebrek aan mankracht. Vakbond CNV slaat daarover donderdag alarm bij de Tweede Kamer.

''Er moet snel fors meer capaciteit bij. Malafide werkgevers hebben nu vrij spel", zegt CBV-voorzitter Maurice Limmen.

De risicosectoren zijn de land- en tuinbouw, de bouw, de detailhandel, het transport, de horeca, de uitzendbranche en de schoonmaak.

Wassen neus

In de branches zijn vorig jaar 5348 controles uitgevoerd op in totaal zo’n 154.000 werkgevers, dat is slechts 3,5 procent. Veel te weinig, aldus Limmen. ''Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Zonder controle zijn regels en wetten een wassen neus.”

De Inspectie SZW voert de controles uit om onder meer schijnconstructies, oneerlijke concurrentie en uitbuiting tegen te gaan.

Terughoudend

De regeringspartijen VVD en de PvdA reageren terughoudend op het pleidooi van Limmen. De VVD vindt dat de inspectie zelf moet bepalen waar ze haar prioriteiten legt. En wat VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn betreft zijn dat vooral zwartwerk en veiligheid. ''Daar moet echt de aandacht liggen.''

Volgens de PvdA is het aanpakken van onderbetaling en verdringing een topprioriteit van de partij. ''Daarom heeft de PvdA eerder op uitbreiding van de inspectie aangedrongen'', aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Hij wijst op de 35 extra inspecteurs die er deze kabinetsperiode in overleg met vakbonden en werkgevers zijn bijgekomen. ''Vorig jaar wisten we daarbovenop 5 miljoen extra voor de inspectie vrij te spelen.''

Onderzoek

De oppositiepartijen CDA en D66 daarentegen willen dat de regering onderzoekt of de capaciteit van de inspectie nog toereikend is. Schijnconstructies verzieken de markt en zijn slecht voor zowel werknemers als voor bedrijven die hun werk wel eerlijk doen, aldus CDA'er Pieter Heerma.

''Het aanpakken van malafide bedrijven door de inspectie is nodig om uitbuiting tegen te gaan en om bonafide bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.''