De provincie Friesland en aannemer Nije Daam starten per direct een onderzoek naar de vermeende misstanden bij het wegenproject Centrale As.

Vakbond FNV wees er donderdag op dat veel bouwvakkers die werken aan het Friese project worden onderbetaald. Ook maken sommigen volgens de bond veel te lange dagen, omdat ze ver moeten reizen om op het werk te komen. Die uren zouden niet worden uitbetaald.

Het onderzoek is bedoeld om te weten te komen wat er precies aan de hand is, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. ''Wij verwachten snel resultaat te hebben.'' De provincie en de aannemer zeggen dat zij eerder niet zijn geïnformeerd door FNV over deze kwestie. ''De stellingname van de FNV betekent niet dat er daadwerkelijk misstanden zijn.''

Volgens FNV lappen de uitzendbureaus die bij het project betrokken zijn de cao aan hun laars. ''We zijn sinds begin maart regelmatig de bouwplaats op geweest'', aldus bestuurder Margreet Pasman. ''We hebben tientallen werknemers vele malen gesproken. Telkens weer krijgen we te horen dat mensen te weinig betaald krijgen. De meesten durven niet aan de bel te trekken.''

Verkapt dienstverband

Behalve onderbetaling trof FNV veel mensen aan die op papier als zelfstandig ondernemer op de bouwplaats staan, maar in de praktijk zo afhankelijk zijn van hun opdrachtgever dat sprake is van een verkapt dienstverband. Zij zijn volgens de vakbond de ''speelbal'' van uitzendbureaus of payrollbedrijven.

Er werken afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt tussen de vijftig en honderd mensen. Hooguit een derde van het personeel is in vaste dienst.

FNV heeft namens de werknemers een loonvordering ingesteld tegen een van de uitzendbureaus. Daarnaast heeft de bond met name de provincie Friesland als hoofdopdrachtgever met klem opgeroepen actie te ondernemen richting de hoofdaannemer en onderaannemers.