AMSTERDAM - Bewoners van huurwoningen in de vrije sector moeten huursubsidie kunnen krijgen. Dat vindt Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes, de overkoepelende stichting van woningcorporaties. Van Leeuwen vreest dat huurders van sociale huurwoningen in de problemen komen wanneer de huur van de woning na maatregelen van de minister van VROM zo veel stijgt, dat de woning in de vrije sector terecht komt. Zij krijgen dan geen huursubsidie meer.

Minister Sybilla Dekker van VROM wil de vrije sector uitbreiden door de huren te laten stijgen. Huurders in de vrije sector kunnen geen aanspraak maken op huursubsidie omdat de huur van een woning in de vrije sector altijd hoger is dan de huursubsidiegrens van 597 euro. Op dit moment beslaat de vrije sector vijf procent van de huurwoningen.

Van Leeuwen zal de huursubsidie voor de vrije sector in onderhandelingen met de minister aan de orde stellen. De regeling zal gelden voor mensen in een 'kwetsbare' positie. Aedes denkt overigens dat de huren 'niet heel sterk' zullen stijgen. Corporaties maken al jarenlang afspraken met elkaar om over genoeg betaalbare woningen te beschikken. "Dat zal echt niet veranderen," aldus Van Leeuwen.

Het ministerie van VROM wilde maandag niet reageren, omdat minister Sybilla Dekker nog bezig is een standpunt over de liberalisering van de huurmarkt te formuleren. Haar standpunt zal naar verwachting begin november duidelijk zijn.