Nederland komt bij een sterke economische groei over de periode 2015 tot 2030 meer dan 8 miljard euro te kort voor investeringen in wegen en spoorlijnen. 

Voor wegen bedraagt het tekort zo'n 3 miljard euro, voor het spoor komt dit neer op ongeveer 5,5 miljard euro, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag in een rapport.

De komende jaren komen er forse investeringsopgaven op Nederland af, constateert het EIB. Niet alleen voor spoor en wegen zullen deze de beschikbare budgetten overstijgen, ook de financiële middelen voor waterprojecten blijven achter.

Tijdens de crisis namen de investeringen met ruim een vijfde af. Er zal dan ook een inhaalslag gemaakt moeten worden, aldus het instituut. Ondertussen is de bevolking verder gegroeid. 

Filedruk

Nu de economie aantrekt, neemt de filedruk weer toe. Pas na 2020 zal deze wat afnemen, aangezien er dan een aantal projecten zal worden afgerond. 

Het treingebruik zal in 2030 zo’n 30 procent hoger liggen dan in 2010. Vooral in het Randstedelijk gebied en rond steden zal dit, samen met de filedruk, voor opstoppingen en knelpunten zorgen.

In totaal is er tot 2030 ongeveer 27 miljard euro nodig voor de rijkswegen en 18 miljard euro voor spoorwegen. De totale infrastructuur zal in die periode zo'n 245 miljard euro aan investeringen vergen.