Duits hof verwerpt klachten tegen ECB over opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) mag staatsobligaties van eurolanden opkopen als die in een ernstige crisis zouden belanden, zo heeft het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe dinsdag bepaald.

Daarmee verwerpt het Bundesverfassungsgericht klachten van verschillende partijen en sluit het hoogste hof van Duitsland zich aan bij een vergelijkbare uitspraak van het Europees Gerechtshof in Luxemburg in juni vorig jaar.

De zaak draaide om de vraag of de ECB met het zogenoemde OMT-programma buiten haar mandaat zou gaan.

De introductie van het opkoopprogramma in het najaar van 2012 leidde er destijds toe dat de financiële markten in de eurozone sterk kalmeerden en de geruchten over het uiteenvallen van de eurozone afnamen. Het OMT-programma is overigens nog nooit in de praktijk gebracht.

Aan het OMT-programma is een aantal voorwaarden verbonden voordat het in werking kan treden. Door in potentie op onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden op te kopen, worden de rentelasten voor die landen gedrukt.

Beperkt

Het hof stelde wel dat het OMT-programma beperkt in volume zou moeten zijn en niet vooraf aangekondigd mag worden.

De klachten werden ingediend door een groep van 35.000 Duitsers, waaronder politici en academici. Zij vinden dat het OMT-programma neerkomt op monetaire financiering van eurolanden door de ECB, wat de grenzen van het mandaat van de centrale bank zou overschrijden.

Lees meer over:
ECB
Tip de redactie