Een volgend kabinet moet de portemonnee trekken om verdere economische groei te bewerkstelligen. Dat zeggen werkgeversorganisaties. 

Ze pleiten voor een miljardeninvestering en het optuigen van een publiek-privaat fonds van 100 miljard euro, van waaruit de investeringen kunnen worden betaald.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lanceren donderdag in Nieuwspoort de campagne NL Next Level, vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. ''Juist in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners ligt een grote kracht van Nederland'', menen de organisaties.

Ze vinden het noodzakelijk dat in een nieuw regeerakkoord een gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma ''verankerd wordt". Het investeringsprogramma zou op jaarbasis toe moeten groeien naar 7,5 miljard euro aan extra publieke investeringen en zo'n 100 miljard euro aan private investeringen tussen 2018 en 2025.

Nodig

Volgens de organisaties zijn investeringen nodig op het gebied van onder meer energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering en voedselzekerheid.

Volgens vakbond FNV is het goed dat werkgevers pleiten voor een investeringsagenda en daarbij vinden dat er genoeg is bezuinigd. Wel vindt de bond dat het in het werkgeversverhaal ontbreekt aan de menselijke maat: ''Het investeren in mensen, in duurzame arbeidsrelaties."

Vakbond CNV sluit zich hierbij aan, voorzitter Maurice Limmen noemt de andacht voor investeringen goed en nodig. "Een investeringsagenda voor de komende jaren zou het uitgangspunt moeten hebben dat er naast meer banen, ook banen met meer zekerheid komen", aldus Limmen. 

Rutte

Premier Mark Rutte zij in maart nog niet van plan te zijn om extra te investeren in de Nederlandse economie, ondanks  de mogelijkheid om nu nog goedkoper geld te lenen. Dat kan vanwege nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Door de steunmaatregelen van de ECB dalen de rentes op staatsobligaties nog verder. Het rendement en de waarde van een obligatie bewegen tegengesteld. Een dalende rente wijst op een stijgende waarde en een toenemende vraag naar de betreffende leningen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ziet veel voordelen in het ambitieuze plan van VNO-NCW, dat volgens hem minder subsidiëren en meer mede-investeren inhoudt. Kamp wil kijken hoe het plan kan worden uitgewerkt. ''Ook ik denk dat Nederland voor grote transities staat. Dat biedt kansen, als we daar op een goede manier op inspelen'', aldus de minister.