Aantal werklozen daalt verder in mei

Het aantal werklozen in Nederland is in mei verder gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het CBS telde vorige maand 560.000 werklozen, dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. In april waren er nog 572.000 werklozen. Dat komt neer op 6,4 procent. 

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld zevenduizend mensen per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57.000 werklozen minder.

Het UWV telde eind mei 448.000 WW-uitkeringen. In de eerste vijf maanden van 2016 werden 219.000 nieuwe WW-uitkeringen uitgekeerd door de instantie. Dat is 12 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling was zichtbaar in bijna alle sectoren. 

25-plussers

Het werkloosheidspercentage onder mensen tussen de 25 en 45 jaar daalt al twee jaar op rij. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep bedroeg in mei 169.000. Ook onder mensen boven de 45 jaar daalt het aantal mensen zonder werk. Dat waren er in mei 233.000.

Het aantal werkloze jongeren (tot 25 jaar) is de laatste maanden vrijwel gelijk gebleven en kwam in mei uit op 158.000.

Betaald werk

Het CBS merkte op dat in Nederland 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar wonen. Hiervan had in mei 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen. Het gaat om daarbij om 4,5 miljoen mannen en bijna 3,9 miljoen vrouwen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er dus 560.000 werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk.

Project

Het CBS maakt donderdag ook bekend dat in 2014 en 2015 in Nederland 93.560 mensen hebben deelgenomen aan een door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd arbeidsmarktproject. 

Het gaat bijvoorbeeld om het creëren van stageplekken, bemiddeling bij stages en bijscholing. Het ging in die twee jaren om zeventig lopende projecten waar in totaal 114 miljoen euro ESF-subsidie voor is uitgetrokken.

Kwetsbaar

Van de deelnemers was 56 procent jonger dan 28 jaar. En 89 procent behoorde tot een kwetsbare groep volgens de definitie van de Europese Commissie.

Zo woonde ruim de helft van de deelnemers in een huishouden zonder inkomsten uit werk. Bijna een kwart had een eenouderhuishouden met kinderen. Daarnaast was 28 procent van de deelnemers een eerstegeneratieallochtoon.

Lees meer over:
Tip de redactie