Schadeverzekeraars behaalden in 2015 gemiddeld een negatief resultaat van 1 procent. Ze hadden onder meer te kampen met extreem weer, dat voor een hogere schadelast zorgde.

Ook autoverzekeraars hadden een moeilijk jaar met teruglopende resultaten bij een hogere schadelast, zo blijkt uit het woensdag gepubliceerde financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. De uitgaven overtroffen de premie-inkomsten met gemiddeld 11 procent.

Op 30 en 31 augustus vorig jaar trokken zware onweersbuiten over Nederland. Op sommige plaatsen viel extreem veel regen en daarnaast kwamen meldingen binnen van hagelstenen van vier tot zes centimeter.

Een voorlopige schatting komt uit op een verzekerde particuliere schade van 110 miljoen euro, verdeeld over motorvoertuigen, huizen en inboedel. De schade aan motorvoertuigen was met 60 miljoen euro het grootst.

Schadeverzekeraars hebben bovendien last van "hevige concurrentie op verzadigde markten". Dit heeft gevolgen voor de premies en de marges. Ook lopen kosten op door hogere lasten voor letselschades en worden er duurdere schades gemeld als gevolg van het toenemend gebruik van prijzige elektronica. Hierdoor neemt de schadelast toe terwijl het premievolume juist daalt.  

Lage rente

De verzekeringssector als geheel heeft te maken met de "lage rente, stevige concurrentie en de te verwachten veranderingen op maatschappelijke terreinen, zoals het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt".

Van 2011 tot en met 2015 is de werkgelegenheid in de sector gedaald van 54.200 banen naar 46.600 banen. Hiermee spelen verzekeraars in op onder meer digitalisering. Vooral levensverzekeraars hebben veel veranderingen te verwerken, zoals de oprichting van nieuwe pensioenuitvoerders.

Verzekeraars keren jaarlijks uit bij ongeveer honderdduizend branden en dertigduizend waterschades. Autoverzekeraars zijn betrokken bij de betaling en reparatie van bijna een miljoen schadegevallen, terwijl pensioenverzekeraars voor ongeveer één miljoen actieve deelnemers het pensioen regelen.