Raffinaderij Shell Pernis gaat huizen in regio verwarmen

Shell gaat de warmte die vrijkomt bij zijn raffinaderij in Pernis doorgeven aan huishoudens in de regio Rotterdam. Daarover zijn afspraken gemaakt met het Warmtebedrijf en het Havenbedrijf Rotterdam.

Hoewel Shell Pernis volgens directeur Jos van Winsen tot de meest efficiënte raffinaderijen ter wereld behoort, blijft na de verwerking van ruwe olie tot bijvoorbeeld benzine, diesel of smeerolie nog veel warmte over. Genoeg om te voorzien in de warmtebehoefte van ongeveer zestienduizend huishoudens.

Met het woensdag aangekondigde project is een investering van ongeveer 16 miljoen euro gemoeid. Daarvan neemt het Havenbedrijf Rotterdam de helft voor zijn rekening, door zorg te dragen voor de aanleg van de leiding die de restwarmte van de raffinaderij transporteert naar het bestaande warmtenet.

Van het resterende bedrag neemt Shell het leeuwendeel voor zijn rekening door te investeren in de installaties die nodig zijn om de restwarmte gecontroleerd af te voeren. Die worden volgend jaar aangebracht als de betreffende fabriek toch al wordt stilgelegd voor periodiek onderhoud.

Shell Pernis is het tweede bedrijf in het Rotterdams havengebied dat restwarmte doorgeeft aan energieconsumenten. Afvalverwerker AVR doet dat al langer. Het project moet leiden tot een verdere vermindering van de CO2-uitstoot van de regio Rotterdam.

''Bij de industrie in de Rotterdamse haven komt veel warmte vrij die binnen de haven niet benut kan worden'', zei topman Allard Castelin van het havenbedrijf. ''Ons streven is zo veel mogelijk van die warmte via zo’n netwerk nuttig te gebruiken.''

Lees meer over:
Tip de redactie