SER vindt dat gemeenten sociale werkplaatsen moeten behouden

Gemeenten doen nog veel te weinig om mensen met een beperking aan werk te helpen. Om te voorkomen dat daardoor een ''zeer kwetsbare groep'' buiten de boot valt, is het zaak de sociale werkplaatsen niet te sluiten, maar een nieuwe rol te geven in de werkvoorziening.

Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een dinsdag gepubliceerde verkenning.

De sociale werkplaats was tot voor kort de plek waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking terechtkonden voor werk. Het kabinet heeft evenwel besloten dat voortaan gewone bedrijven, samen met de gemeenten, ervoor zorgen dat deze groep mee kan doen in de samenleving.

Werknemers én werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks van de grond komt. Er worden veel te weinig aanvragen voor 'beschutte' werkplekken goedgekeurd.

Omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven, is bijsturing van het beleid noodzakelijk. ''Wij moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen'', aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Steun

Volgens voorzitter Job Cohen van de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid Cedris voelt de opvatting van de SER als "een enorme steun in de rug". Ook Cedris is bezorgd over de beschikbaarheid van beschut werk. Volgens Cohen is het daarom tijd om gemeenten te verplichten tot het aanbieden van dergelijke werkplekken.

"De bestaande kennis en ervaring met detacheren, begeleiden en coachen van mensen met een beperking is ook onder de Participatiewet van enorme betekenis", meent Cohen.

"De budgetten daarvoor zijn eigenlijk te krap, dus gemeenten aarzelen. Juist in die discussie is deze steun van werkgevers en werknemers extra belangrijk."

Bescherming

''Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming'', zei FNV-voorzitter Ton Heerts. Werkgeversvoorman Hans de Boer onderschrijft dat. ''Ondernemers willen deze groep er gewoon bij'', zei hij. ''We kunnen hen niet in de steek laten.''

"Het aantal werkplekken voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt blijft achter. Een inhaalslag is dus hard nodig", reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen. "We gaan ervan uit dat de staatssecretaris dit advies overneemt en dat de invulling verder vorm krijgt in overleg met de overkoepelende organisatie Cedris", stelt Limmen.

Niet tevreden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt in een reactie dat gemeenten het aanbieden van beschut werk ''veel steviger ter hand moeten nemen''. ''Ook ik ben niet tevreden. Het is niet zo dat de sociale werkplaatsen worden afgebouwd, maar ze moeten wel worden omgevormd tot sociale werkvoorzieningen van de 21e eeuw.''

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van dertigduizend nieuwe beschutte werkplekken, aldus de bewindsvrouw. Voor de hervorming is vorig jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Klijnsma verwacht binnenkort de resultaten van een onderzoek van de Inspectie SZW over beschut werk. Als dat rapport de uitkomsten van de verkenning van de SER bevestigt, overweegt Klijnsma wettelijke maatregelen.

Lees meer over:
Tip de redactie