Werkgevers en werknemers eens over cao voor mbo

Werkgevers en werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben een cao-akkoord gesloten.

In het onderhandelingsakkoord, waar maanden over gesproken is, hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en het sociale zekerheidsstelsel. Zo'n 55.000 werknemers vallen onder deze cao.

Het akkoord voorziet in een salarisverhoging van 5,05 procent en eenmalig 500 euro bruto. Daarnaast krijgt elke werknemer in april volgend jaar nog een eenmalige bruto-uitkering van 500 euro, naar rato van het aantal werkuren. 

De achterban van werkgeversorganisatie MBO Raad en de vakbonden moeten nog wel akkoord gaan. De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli aanstaande tot 1 oktober 2017.

Lees meer over:
Mbo
Tip de redactie