IMF spoort China aan haast te maken met hervormingen

China moet meer haast maken met hervormingen van de economie. Daarvoor waarschuwen beleidsmakers bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Volgens hen wordt China enerzijds geconfronteerd met toegenomen risico's en kampt het anderzijds met kleinere buffers om klappen op te vangen.

Vice-directeur David Lipton van het IMF wijst op de vooruitzichten voor het land op de middellange termijn, die door meer onzekerheid worden omgeven.

Hij sprak dinsdag na zijn bezoek aan Peking zijn zorgen uit over de stijgende kredieten, structurele overcapaciteit en de steeds grotere ondoorzichtigheid en onderlinge verbondenheid in de financiële sector.

De economie van China groeide in het afgelopen jaar in het traagste tempo sinds de eeuwwisseling, onder meer door zwakke vraag uit binnen- en buitenland. Ook staan investeringen op een laag pitje, mede door de overcapaciteit, vooral in de staal- en kolenindustrie.

Groei

Voor de komende vijf jaar rekent China op een economische groei van minstens 6,5 procent. Het IMF denkt dat de groei in 2017 ongeveer 6 procent zal bedragen. Analisten geloven dat de werkelijke groei in het land lager ligt dan wordt aangegeven.

Volgens Lipton moet China snel met een allesomvattend plan komen om ernstige problemen te voorkomen. Zo lopen de schulden van bedrijven fors op, al zijn ze momenteel nog steeds beheersbaar. De IMF-bestuurder maant vooral staatsbedrijven tot actie.

Ook roept Lipton China op het belastingstelsel te herzien. Ook pleit hij voor een striktere begrotingsdiscipline bij lokale overheden en strengere financiële regels.

Lees meer over:
Tip de redactie