LUXEMBURG - De inflatie in de twaalf eurolanden bedroeg in september 2,1 procent op jaarbasis, aldus de tweede, nauwkeuriger schatting van bureau Eurostat maandag. Enkele weken eerder raamde het statistiekbureau de inflatie op 2,2 procent. Het nieuwe cijfer bevestigt de trend van een gestaag afnemende geldontwaarding. In mei bedroeg het percentage nog 2,5.

Nederland behoort met 1,1 procent tot de landen met de laagste inflatie in Europa. De hoogste inflatie is buiten het eurogebied te vinden: Letland zit op 7,7 procent. De inflatie in de EU als geheel bedroeg in september 2,1 procent.

De belangrijkste aanjager van de inflatie was in september de hoge prijs voor brandstoffen voor de transportsector. In de meetmethode van Eurostat waren de hogere prijzen van benzine, diesel en LPG goed voor 0,28 procentpunt van het inflatiecijfer. Ook tabak, huisbrandolie en gezondheidszorg werden flink duurder. Groenten, vorig jaar duur door de droge zomer, en telecommunicatie werden juist goedkoper.