Kleine postbedrijven moeten ook in de toekomst toegang houden tot het landelijke netwerk van PostNL.

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een donderdag gepresenteerd concept voor haar analysebesluit over de postmarkt.

De toegang voor kleinere bedrijven is nu geregeld in een artikel in de postwet, maar dat vervalt op termijn. De ACM stelt voor om de verplichting op te nemen in het nieuwe marktanalysebesluit. Daarin wordt gesteld aan welke verplichtingen PostNL moet voldoen, met het oog op diens dominante marktpositie.

De ACM ziet ondanks de aanhoudende krimp van het brievenverkeer nog ruimte voor concurrentie op de postmarkt. Daarvoor moeten kleine postvervoerders wel toegang hebben tot het postnetwerk van PostNL, anders kunnen zij volgens de toezichthouder niet meer in heel Nederland post bezorgen. ''Dat zou ten koste gaan van de keuze voor zakelijke afzenders'', aldus ACM-bestuurder Henk Don.

Bedrijven en organisaties in de postmarkt kunnen nog reageren op het ontwerpbesluit. De ACM verwacht het definitieve besluit in het najaar af te ronden.