Veel werkgevers willen af van afspraken om mensen gezond en veilig te laten werken, stelt FNV.

De vakbond zet de laatste tijd onder meer in op het terugbrengen van de hoge werkdruk in diverse branches, maar voelt zich daarbij tegengewerkt door werkgevers.

''Werkgevers hebben geen gevoel meer voor hun personeel. Met name grote winstgevende bedrijven worden vaak geleid met boekhoudersmentaliteit: de kosten voor werk zo laag mogelijk houden en de uitkering van aandeelhouders zo hoog mogelijk'', zegt FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Mariëtte Patijn woensdag.

Volgens de vakbond verloopt de inhuur van uitzendkrachten soms niet via de afdeling HR, maar via de afdeling inkoop. "Het lijkt wel of deze werkgevers in een andere wereld leven. Zij zetten de ondernemers die wel voor kwaliteit gaan én de werknemers enorm onder druk", vindt Patijn.

"Ook komt het voor dat mensen zonder helm de steiger op gaan. En oordoppen voor het personeel zijn vaak niet meer op maat gemaakt, maar zijn wegwerpoordopjes geworden", aldus Patijn.

Hoeveel bedrijven af zouden willen van gezond en veilig werk, kan de FNV niet zeggen.

Lonen

FNV heeft naar eigen zeggen toch voor een fors aantal mensen goede cao-afspraken kunnen maken. In de cao's waarbij de bond betrokken was gingen de lonen met 1,6 procent omhoog.

In een derde van de gevallen zijn daarbij afspraken gemaakt over meer baanzekerheid. Zo heeft FNV op verschillende plekken een maximum aan de inhuur van tijdelijk personeel kunnen afspreken.

Ook zijn de eerste cao's met een zogenoemd generatiepact gesloten, afspraken tussen werkgevers en werknemers om het personeelsbestand te verjongen. 

Acties

De bond constateert wel dat er om goede cao-afspraken te maken steeds meer acties nodig zijn. Afgelopen maanden legden onder meer metaalwerkers, beveiligers en medewerkers van ov-bedrijven tijdelijk het werk neer.

FNV voorziet dit jaar nog meer acties. Patijn benadrukt dat cao-onderhandelingen bij Shell net zijn vastgelopen.

Werkgeversvereniging AWVN meldde eerder deze week dat er de laatste tijd toch relatief weinig is gestaakt. De organisatie telde in dit jaar tot nu toe zeven stakingen, beduidend minder dan gebruikelijk. 

Arbeidsrust

AWVN sprak daarbij van een "gestaag verlopend cao-seizoen met een relatief hoog aantal nieuwe akkoorden en betrekkelijke arbeidsrust". De in mei overeengekomen cao's bevatten volgens de werkgeversvereniging een loonafspraak van gemiddeld 1,5 procent, evenveel als in de voorgaande maanden.

De werkgeversvereniging is het niet eens met de kritiek van de vakbond. Bedrijven vinden duurzame inzetbaarheid volgens AWVN ook heel belangrijk. Maar het maken van afspraken daarover gaat moeizaam, omdat de focus in onderhandelingen telkens weer op de hoogte van de lonen komt te liggen, aldus een woordvoerder van AWVN.