ASR heeft kort voor de beursgang een nieuwe woekerpolisclaim gekregen. Stichting Woekerpolisproces stelt dat de verzekeraar klanten met een woekerpolis de afgelopen jaren stelselmatig te weinig compensatie heeft geboden.

 

De stichting wil met een collectieve claim alsnog voldoende compensatie wil afdwingen. Een andere organisatie, Woekerpolis.nl, diende eerder ook al een claim in.

Het geschil in de huidige claim draait om de kosten van beleggingsfondsen waarin ASR belegde voor klanten met een woekerpolis. De verzekeraar neemt die kosten niet mee bij de berekening van compensatie. 

Compensatie

Volgens Woekerpolisproces gaat dat echter in tegen de eerder afgesproken compensatieregeling. Die stelde dat rekening moet worden gehouden met alle bij beleggingsverzekeringen in rekening gebrachte kosten.

De stichting Woekerpolisproces legde in april 2014 al een miljoenenclaim namens gedupeerde klanten neer bij ASR. Een woordvoerster van ASR liet weten dat het bedrijf niet via de media reageert op juridische kwesties.

Volgens voormalig ombudsman financiële dienstverlening Jan Wolter Wabeke escaleert de affaire rondom de woekerpolissen. Wabeke onderhandelde acht jaar geleden met verzekeraars en consumentenclubs en kwam uiteindelijk met een aanbeveling voor het compenseren van gedupeerden. Volgens hem had daarmee had de affaire moeten worden beëindigd, zo geeft hij woensdag aan in EenVandaag.

Argwaan

''Dat is niet gelukt, en dat spijt me enorm. Veel mensen zijn er niet beter van geworden", legt hij uit. ''Verzekeraars worden steeds argwanender, verkrampter en terughoudender, en consumentenstichtingen worden luidruchtig en kritischer. Het escaleert alleen maar, in plaats van dat het de-escaleert". Wabeke vreest dat de affaire nog jaren zal voortslepen.

Naar verwachting keert de genationaliseerde verzekeraar vrijdag terug op de Amsterdamse aandelenbeurs. Een woordvoerster van ASR liet weten dat het bedrijf niet via de media reageert op juridische kwesties.