Amerikaanse centrale bank opent deur voor renteverhoging VS

Zonder een tijdsindicatie te geven en zonder echt in details te treden heeft de president van de Amerikaanse centrale bank Janet Yellen de deur voor een verdere renteverhoging in de VS verder geopend. 

De voorzitter van de koepel van de Federal Reserve gaf maandag in een toespraak aan dat positieve economische ontwikkelingen zullen opwegen tegen negatieve ontwikkelingen. Wel werd het zwakke banenrapport van vrijdag als een punt van zorg bestempeld.

Yellen sprak opnieuw over een geleidelijke verhoging van de rente, maar ze liet niets los over een tijdspanne. In een eerdere speech in mei sprak Yellen nog over een renteverhoging in de komende maanden.

In haar toespraak stipte Yellen verder een viertal risico's aan voor de Amerikaanse economie. Onder meer de mindere vraag en productiviteit speelt de economie parten. Maar ook de lage inflatie en de buitenlandse risico's werden benoemd.

Yellen wees onder meer op de tragere groei in China en het referendum over het al dan niet uit de EU stappen door de Britten.

Banencijfers

Het banencijfer van vrijdag noemde Yellen "teleurstellend". Desondanks blijft ze positief gestemd over de kracht van de Amerikaanse economie. Mogelijk is het rapport van vrijdag daarbij een gevolg geweest van de turbulente start van het jaar waarin de economische activiteit afnam, zo verklaarde ze.

De toespraak van Yellen was haar laatste voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Fed volgende week. Het moment van de verhoging van de rente laat volgens kenners na het tegenvallende banencijfer nog wel op zich wachten. Zij achten de kans op een verhoging in de maand juni klein. 

 

Lees meer over:
Tip de redactie