De economie zal dit jaar groeien met 1,8 procent. In maart rekende het planbureau ook op een groei van 1,8 procent voor 2016.

Dat blijkt vrijdag uit een raming van het Centraal Planbureau (CPB).

In 2017 groeit het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting met 2,1 procent. Eerder ging het voornaamste economische adviesorgaan van het kabinet voor 2017 uit van een groei van 2 procent. 

Het aantal werklozen daalt in 2017 licht met 15.000 naar 560.000 personen. Dat komt neer op een werkloosheidspercentage van 6,2 procent van de beroepsbevolking, dit jaar is dat 6,4 procent. "Als gevolg van de ruime arbeidsmarkt ontwikkelt de beloning zich niet uitbundig", zegt het CPB.

Prognose economie

Bron: CPB© NU.nl/Jerry Vermanen

Consumptie

Huishoudens hebben wel meer te besteden en dat stuwt de consumptie. Die groeit naar verwachting dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 2,1 procent.

De koopkracht neemt volgens het CPB dit jaar toe met 2,6 procent en met 0,2 procent in 2017. In 2016 stijgt de koopkracht vooral door loonstiijgingen en lastenverlichtingen.

Ook op de overheidsfinanciën heeft de aantrekkende economie een gunstig effect. Het CPB gaat er vanuit dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en volgend jaar op 1 procent. In 2015 was dat nog 1,8 procent. De daling is ook te danken aan lagere rentebetalingen.

Europa

De economie van de eurozone is in mei in hetzelfde bescheiden tempo gegroeid als in de voorgaande drie maanden. Dat meldde onderzoeksbureau Markit vrijdag op basis van een nieuwe raming.

"De mondiale economische groei blijft beperkt, vooral door groeivertraging van opkomende economieën", schrijft ook het planbureau. Voor Europa is het beeld echter relatief gunstig.

De voor Nederland relevante wereldhandel groeit volgens het CPB met 3,9 procent in 2016 en 4,8 procent in 2017. Een relatief sterke stijging, omdat Nederland vooral veel handel drijft met Europa en de Verenigde Staten.

Met name gevaren van buitenaf kunnen het economisch herstel bedreigen. Het CPB denkt daarbij onder meer aan een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, een verdieping van de schuldencrisis in Zuid-Europa en een verdere vertraging van de mondiale handel.

Inflatie

Door de gematigde loonkostenontwikkeling, een beperkte stijging van de afzetprijzen en een daling van de invoerprijzen zal de inflatie dit jaar naar verwachting beperkt blijven met 0,1 procent.

Het CPB verwacht voor volgend jaar een inflatie van 0,9 procent. In 2017 zorgen hogere olieprijzen voor een licht herstel van de inflatie.

De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagde donderdag de groeiverwachting van de economie voor dit jaar naar 1,5 procent. Vorig jaar december raamde DNB nog een groeicijfer van 1,7 procent.

Prognose werkloosheid

Bron: CPB© NU.nl/Jerry Vermanen