De wereldeconomie zal dit jaar met 3 procent groeien, evenveel als in 2015. Volgend jaar trekt de groei iets aan naar 3,3 procent. 

Die verwachting spreekt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag uit in haar halfjaarlijkse Economic Outlook. Hierin wordt ingegaan op de economische ontwikkelingen in OESO-landen en andere belangrijke economieën. 

"De wereldeconomie zit gevangen in een laag groeitempo. Er is een meer gecoördineerde inzet van fiscaal en monetair beleid nodig om een hogere groei te verkrijgen", aldus de organisatie.

De wereldeconomie heeft volgens de OESO te kampen met een zwakke handelsgroei, een laag niveau van investeringen, achterblijvende lonen en minder activiteit in opkomende economieën. Bij elkaar opgeteld leidt dit tot "een bescheiden groei" van 3 procent dit jaar. 

De organisatie stelt bovendien dat aanvullend monetair beleid van centrale banken nu wellicht minder effectief is dan in het verleden en zelfs een averechts effect kan hebben. "Leunen op monetair beleid alleen kan geen bevredigende groei en inflatie opleveren", aldus de OESO. 

Brexit

Verder waarschuwt de organisatie voor de gevolgen van een eventuele Brexit. Deze zou "negatieve economische effecten hebben voor het Verenigd Koninkrijk, andere Europese landen en de rest van de wereld". 

In een tussentijdse update, die de organisatie in februari presenteerde, ging de OESO ook al uit van een economische groei van 3 procent dit jaar. De OESO riep wereldleiders daarbij op actie te ondernemen om de groei te versterken.

De economie van de Verenigde Staten zal dit jaar naar verwachting met 1,8 procent groeien. In 2017 zal dit aantrekken naar 2,2 procent. 

De eurozone laat dit jaar een groei van 1,6 procent zien, gevolgd door een plus van 1,7 procent in 2017. De 34 OESO-landen zullen er dit jaar gemiddeld 1,8 procent op vooruitgaan en volgend jaar 2,1 procent.