Spoorvervoerder NS gaat de top van het bedrijf ''slagvaardiger'' inrichten. De raad van bestuur wordt uitgebreid van drie naar vijf directeuren.

Die zullen dan de hele dagelijkse leiding van NS op zich gaan nemen, iets wat nu nog door een commissie van in totaal acht directeuren wordt gedaan.

Er komen op het hoogste niveau twee nieuwe posten bij: een directeur Operatie en een directeur Commercie & Ontwikkeling. Door het bestuur anders te organiseren wil NS naar eigen zeggen ''nog meer werken als één bedrijf'' en daardoor beter presteren voor reizigers.

De nieuwe operationeel directeur zal zich vooral gaan bezighouden met de vervoersactiviteiten die nu nog vallen onder NS Reizigers en de onderhoudsactiviteiten van NedTrain. De commercieel directeur gaat over de ontwikkel-, verkoop- en marketingactiviteiten van NS.

Kandidaten

Wie de nieuwe functies gaan bekleden is nog niet bekend. De raad van commissarissen buigt zich nog over een selectie van kandidaten. Die zullen vervolgens door de minister van Financiën worden benoemd. De verwachting is dat dit binnenkort gebeurt, aldus NS.

De raad van bestuur van NS bestond onlangs nog uit twee mensen: president-directeur Roger van Boxtel en financieel directeur Engelhardt Robbe. Die laatste is inmiddels vertrokken en hij wordt in september opgevolgd door Bert Groenewegen.

In februari kreeg NS er in de persoon van Susi Zijderveld een derde directielid bij. Zij is met name verantwoordelijk voor risicobeheer en toezicht op naleving van de regels voor goed bestuur.