In het eerste kwartaal daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. 

Dat is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De daling is te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten nam daarentegen licht toe, aldus het statistiekbureau.

In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,0 procent. De afgelopen vier jaar nam dit aantal nog onafgebroken toe.

Uitzenduren

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Kortlopende contracten

Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 0,4 procent. Een kwartaal eerder was de stijging 1,9 procent. De ontwikkeling van de uren in kortlopende contracten loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt, merkt het CBS op. 

Eerder deze maand liet het statistiekbureau weten dat het aantal banen in het eerste kwartaal van dit jaar met twaalfduizend is gedaald, terwijl het aantal uitzendbanen met tweeduizend afnam. Het aantal vacatures steeg wel met bijna achtduizend.