Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de vraag naar arbeid verder groeit door het economisch herstel. De instantie denkt dat er dit en volgend jaar in totaal ruim 200.000 banen bij komen.

Naar verwachting groeit het aantal banen dit jaar met 1,1 procent en in 2017 met 0,9 procent, blijkt dinsdag uit een prognose van de uitkeringsinstantie. 

Dat komt in 2016 neer op 93.000 banen voor werknemers en 21.000 banen voor zelfstandige ondernemers. Volgend jaar groeit het aantal banen voor werknemers naar verwachting minder hard (69.000). Voor zelfstandigen komen er juist meer banen (26.000) bij dan in 2016.

Bovengemiddeld

Hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van UWV noemt de groei van het aantal werknemersbanen vergeleken met de gemiddelde groei van de afgelopen twintig jaar "bovengemiddeld". Er is ook dit jaar nog steeds sprake van een inhaalgroei ten opzichte van de financiële crisis. Pas in 2018 zullen er naar verwachting weer evenveel werknemersbanen zijn als in 2008.

In totaal, als ook banen voor zelfstandigen worden meegerekend, zijn er al wel meer banen dan voor het uitbreken van de financiële crisis.

"Er is nog wel te weinig banengroei om de werkloosheid flink naar beneden te duwen", benadrukt Witjes. Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat de werkgelegenheid in 2017 daalt naar 6,3 procent.

Banengroei

Bron: UWV© NU.nl/Jerry Vermanen

Uitzendbranche

De werkgelegenheid groeit het hardst in de uitzendsector. Er komen 46.000 banen bij voor werknemers in 2016 en nog eens 40.000 volgend jaar. Volgens Witjes was 2015 "echt een topjaar" voor de uitzendsector. Toen kwamen er 68.000 banen bij.

Dit en volgend jaar groeit het aantal banen in de uitzendsector naar verwachting minder hard, doordat werkgevers waarschijnlijk meer personeel in dienst zullen nemen en minder uitzendkrachten gaan inhuren.

In de bouw zal het aantal banen voor het eerst in jaren weer groeien. Ook in de ICT, horeca, de detail- en groothandel en de specialistische zakelijke dienstverlening zal de werkgelegenheid in de komende twee jaar toenemen.

Detailhandel

Ondanks de recente grote faillissementen in de retailsector, groeit de werkgelegenheid in de detailhandel dit jaar met zesduizend en volgend jaar met zevenduizend banen. In 2015 kwamen er nog vijftienduizend banen bij.

"Deze faillissementen zijn vooral het gevolg van het veranderde koopgedrag. Traditionele winkels verliezen terrein aan voordeelwinkels, het luxe segment en internetwinkels", aldus UWV. Door de toename van de koopkracht hebben consumenten meer te besteden en dat is gunstig voor de werkgelegenheid in de detailhandel. Ze besteden het alleen anders dan voorheen, stelt Witjes.

Zorg

Na drie jaren van krimp zal de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn dit jaar met vijfduizend banen groeien. In 2017 krimpt dit aantal weer met tweeduizend. 

De behoefte aan zorg groeit door de vergrijzing. In de thuiszorg groeit de werkgelegenheid ten koste van het aantal banen in verzorgingshuizen en de verpleging. Ouderen worden namelijk gestimuleerd om steeds langer zelfstandig te blijven wonen. Ook in de kinderopvang zal de werkgelegenheid toenemen.

In de financiële dienstverlening blijft het aantal banen afnemen. Voor dit jaar wordt een daling van zesduizend banen voorzien en voor volgend jaar nog eens vierduizend. De werkgelegenheid in deze sector neemt al jaren sterk af. In 2017 zijn er naar schatting 56.000 minder arbeidsplaatsen in de financiële dienstverlening dan in 2007.

Vacatures

UWV gaat daarnaast uit van een lichte stijging van het aantal vacatures. Volgens de prognose ontstaan dit jaar 866.000 vacatures. Dat zijn er 42.000 meer dan vorig jaar. Volgend jaar vlakt de stijging af. Voor 2017 gaat UWV uit van 871.000 vacatures. De meeste vacatures zullen in de detailhandel en de sector zorg en welzijn ontstaan.

De toename van het aantal vacatures is flink groter dan in 2013 (622.000), maar nog wel beduidend lager dan in de jaren voor het uitbreken van de financiële crisis. Toen ontstonden er in een jaar tijd meer dan een miljoen vacatures.

WW-uitkeringen

Verder voorspelt UWV een daling van het aantal WW-uitkeringen. De instantie rekent voor eind 2017 op 387.000 WW-ontvangers. Dat zijn er 59.000 minder dan in 2015. Toch is dit volgens UWV nog altijd een hoog niveau. Er zijn nog altijd flink meer WW-ontvangers dan eind 2008. 

Verder is Witjes ook bezorgd over de positie van 55-plussers. Het aantal WW-uitkeringen onder 55-plussers daalt minder sterk dan gemiddeld. Deze groep houdt het moeilijk en loopt het risico langdurig werkloos te blijven.

Ze zijn vaak werkzaam in een krimpende beroepsgroep, hebben een eenzijdig arbeidsverleden en hebben soms hele bedrijfsspecifieke of verouderde kennis.

Bijstandsuitkeringen