Het is de politie niet gelukt om de aanbestedingen voor politievoertuigen op tijd af te ronden.

 De beslissing over de leveranciers voor de ruim 11.000 politieauto’s, -busjes en -motoren had vóór 1 juli moeten vallen, maar de politie zegt nu te verwachten dat de aanbestedingen alsnog zijn afgerond voor de zomer van volgend jaar.

Met de huidige leveranciers is een aantal overbruggingsovereenkomsten afgesloten tot uiterlijk 1 januari 2018. Hierdoor ''kan het korps toch blijven beschikken over nieuwe en goed onderhouden voertuigen'', aldus de politie.

Vorig jaar april begon de politie vervroegd en volgens een nieuwe opzet met een nieuwe aanbesteding, na vermoedens van corruptie. De commissie die daar onderzoek naar deed vond niets onrechtmatigs, maar concludeerde wel dat de aanbestedingsprocedure voor verbetering vatbaar was.

Winnaar

Eén van de wijzigingen is niet meer alles in één grote aanbesteding onder te brengen met maar een enkele leveranciers als 'winnaar'. Zo kon het vorige keer gebeuren dat alleen Volkswagenimporteur Pon auto's mocht leveren.

Behalve het opsplitsen van de aanbesteding in kleinere delen, moesten de potentiële leveranciers ook meer inspraak krijgen voordat de daadwerkelijke aanbesteding zou beginnen. Dit gebeurt om te voorkomen dat achteraf het verwijt kan klinken dat de aanbesteding is 'toegeschreven' naar een leverancier die vooraf al de voorkeur had.

Veranderingen

Volgens Siep Eilander, directeur Inkoop bij de politie, wordt de vertraging veroorzaakt door deze veranderingen.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zal de Kamer op korte termijn informeren over de huidige stand van zaken, aldus een woordvoerder.