Aantal klachten over pensioen stabiliseert

Het aantal klachten over pensioenen is de laatste jaren min of meer stabiel. Wel zijn er een aantal hardnekkige klachten over gebrekkige communicatie van pensioenuitvoerders.

De conclusies over het aantal klachten zijn te lezen in het jaarverslag van Ombudsman Pensioenen Piet Keizer. 

De ombudsman kreeg afgelopen jaar 532 klachten binnen. Het aantal klachten zit al enkele jaren tussen de vijfhonderd en zeshonderd.

Volgens Keizer doen de pensioenuitvoerders het afgezet tegen de miljoenen transacties die ze jaarlijks uitvoeren relatief goed. Ook wordt er doorgaans goed gereageerd op klachten.

Niet soepel

Het contact met personen die klachten indienen, verloopt echter nog niet zo soepel. Pensioenuitvoerders zouden telefoonnummers 'verstoppen' op hun site of pas na maanden reageren op brieven die ze ontvangen.

De pensioenfondsen die hiermee in de fout gaan, scoorden hier in veel gevallen een jaar eerder ook al slecht op. De namen van de fondsen worden niet genoemd.

Verbeterpunten

Ook andere verbeterpunten die de ombudsman eerder constateerde, zijn in het afgelopen jaar niet door alle fondsen overgenomen. Zo adviseerde hij al in eerdere verslagen mensen die arbeidsongeschikt waren geworden tegemoet te komen en hun pensioen te repareren.

Volgens Keizer is dit slecht voor het toch al tanende vertrouwen in de pensioenuitvoerders. "Daar waar het vertrouwen in het pensioenstelsel onder druk staat, denk aan de discussies over de dekkingsgraad en (mogelijke) verlaging van de pensioenuitkeringen, moet de bedrijfstak er juist veel aan gelegen zijn om het vertrouwen te herstellen."

De ombudsman roept opnieuw op snel verbetering te tonen.

Lees meer over:
Tip de redactie