'Ook tekorten bij pensioenfondsen toezichthouders AFM en DNB'

Ook de pensioenen van adviseurs, uitvoerders en toezichthouders staan onder druk. Onder andere de pensioenfondsen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) kampen met tekorten.

Dit schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een eigen inventarisatie.

Zo is de dekkingsgraaf bij het pensioenfonds voor AFM-medewerkers gedaald onder de 100 procent. Dit betekent dat het fonds op dit moment niet genoeg in kas heeft om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen.

Woordvoerders van beide bedrijven benadrukken dat dit niets met het toezicht te maken heeft. De voorlichter van de AFM vertelt dat het eigen pensioenfonds er relatief nog goed voorstaat. 

Veel pensioenfondsen staan onder druk door de lage marktrente. Deze rente gebruiken zij om de verplichtingen in de toekomst te verdisconteren. Een lagere rente betekent hogere verplichtingen.

Een secretaris van pensioenadviseur Mercer legt uit dat het fonds van het bedrijf veel jonge deelnemers heeft. Daardoor hebben de verplichtingen een langere looptijd en komt de lage rente harder aan.

Lees meer over:

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie