DEN HAAG - Kartelautoriteit NMa wil de fraudezaken tegen de bouwbedrijven voortvarend afhandelen. Vierhonderd bouwbedrijven in de wegenbouw krijgen binnenkort boetes opgelegd. Dat geldt ook voor zes grote aannemers die onderling het werk aan de Betuwelijn en aan de hogesnelheidslijn (HSL) hebben verdeeld.

De NMa zei donderdag met deze aangepaste procedure de bouwbedrijven de kans te geven snel schoon schip te maken. Oud-voorzitter J. Blankert van VNO-NCW zal de bouwbedrijven vertegenwoordigen. Hij bepleit de argumenten namens alle bouwbedrijven.

Slepende procedures

De NMa kiest voor een dergelijke bemiddelaar om jarenlang slepende procedures te voorkomen. Als bedrijven meewerken in deze procedure krijgen ze straks een korting van 15 procent op de boete.

Van de vierhonderd bedrijven die tussen 1998 en 2001 de Mededingingswet hebben overtreden, hebben zich ongeveer 140 vrijwillig gemeld bij de NMa, de rest niet. Van die 140 krijgen er dertig geen clementie en de daarbij passende korting op de boetes omdat hun informatie over vooroverleg en prijsafspraken te summier was. De andere 110 krijgen een korting van tussen de 10 en 50 procent. Bedrijven die zich niet zelf hebben gemeld met kartelinformatie krijgen sowieso geen korting.

April

De NMa wil alle bouwzaken per sector op afzienbare termijn afhandelen, uiterlijk ongeveer rond april, mei volgend jaar. Naast de grond-, weg- en waterbouw, volgt de burgerlijke en utiliteitsbouw (huizen en kantoren, B&U), de installatiesector en de resterende sectoren zoals de betonproductie en de kabelleggers.