Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Duitse economie in 2016 in een bescheiden tempo verder groeit.

De sterke binnenlandse groei compenseert de zwakke vraag vanuit het buitenland, zo denkt het IMF. De consumptie trekt verder aan dankzij de sterke arbeidsmarkt.

Op de middellange termijn neemt de potentiële groei naar verwachting af vanwege de vergrijzing van de bevolking.

Het IMF raadt Duitsland aan om de participatie van vluchtelingen, vrouwen en oudere werknemers op de arbeidsmarkt te bevorderen en daarnaast de concurrentie in de dienstensector te stimuleren.

Ook zou Duitsland meer moeten investeren in bijvoorbeeld de verbetering van infrastructuur. Hierbij denkt het fonds zowel aan publieke als private investeringen.