Dijsselbloem voorziet geen besluit over Griekse schuldverlichting

De eurolanden zullen maandag geen besluiten nemen over het verlichten van de enorme schuldenberg van Griekenland. 

Wel staat het onderwerp op de agenda van de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden maandag in Brussel. Dat zei Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem voorafgaand aan het overleg.

''We zijn nog niet zo ver. We gaan voor het eerst inhoudelijk spreken over het proces, over hoe het eruit kan komen te zien en onder welke voorwaarden'', zei Dijsselbloem.

Dan zullen de experts van de geldschieters van Griekenland aan het werk worden gezet om dat uit te werken. Tijdens de volgende Eurogroep op 24 mei kan er dan wellicht een knoop worden doorgehakt over maatregelen die de schuldenlast kunnen verlichten, schetste Dijsselbloem de volgorde. Kwijtschelden van de schulden is uitgesloten, onderstreepte Dijsselbloem nogmaals.

Ook staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wil niet tornen aan de gemaakte afspraken tussen Griekenland en zijn geldschieters.

"Het gaat erom hoe we de oplossing kunnen vinden binnen de afspraken, in plaats van dat we aan de afspraken tornen. Daar valt met mij niet over te praten", zei Wiebes, die namens Nederland Dijsselbloem vervangt, voorafgaand aan de bijeenkomst. 

Noodpakket

Griekenland kreeg afgelopen zomer op de valreep een nieuw noodpakket toegezegd van maximaal 86 miljard euro. Daarvoor moet het Zuid-Europese land flink bezuinigen en hervormen. 

De Griekse autoriteiten en de instituties (de Europese Commissie, het noodfonds ESM en de Europese Centrale Bank) onderhandelen momenteel over de voortgang. De geldschieters verlangen onder meer dat de belastingen worden verhoogd en een deel van de pensioenen wordt verlaagd. Het Griekse parlement stemde zondag al in met soortgelijke voorstellen.

Ook willen de geldschieters dat de Grieken in 2018 een primair begrotingsoverschot van 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hebben. Het primaire begrotingsoverschot is het saldo van de overheidsinkomsten en -uitgaven minus de zware rentelasten op de staatsschuld.

Om extra zekerheid in te bouwen dat de doelen in 2018 worden gehaald, wil de Eurogroep dat er naast het bestaande pakket ook extra maatregelen worden genomen. Deze maatregelen treden pas in werking als de doelstellingen in 2018 niet worden gehaald.

IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat bij de gesprekken is betrokken maar niet formeel deelneemt aan het programma, wil dat Griekenland schuldverlichting krijgt. Ook vindt het in Washington gevestigde fonds een primair begrotingsoverschot van 3,5 procent een onrealistische eis. Als hier geen overeenstemming over komt, wil het IMF in tegenstelling tot waar de eurolanden op inzetten niet meewerken.

Maar onder meer Duitsland wil niets weten van schuldverlichting en ook Nederland wil eerst resultaten zien. Wiebes: "Er is heel hard gewerkt aan de akkoorden, veel landen zijn diep door de knieën gegaan. Dan ligt het ook vast."

Lees meer over:
Tip de redactie