De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is afgelopen maand verder toegenomen, maar in een flink lager tempo dan in maart. 

Er kwamen in april per saldo 160.000 banen bij in 's werelds grootste economie, blijkt vrijdag uit een rapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid. Dat waren er een maand eerder nog 208.000.

Eerder was voor maart nog een banengroei van 215.000 gemeld. Het jongste banencijfer is ook flink onder de verwachting van economen. Zij rekenden in doorsnee op een aanwas van 200.000 arbeidsplaatsen.

Door de tegenvallende banengroei bleef ook de verwachte daling van de werkloosheid uit. Net als in maart zat vorige maand 5 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking zonder werk.

Economen rekenden gemiddeld op een daling naar 4,9 procent. De stijging van het gemiddelde uurloon met 0,3 procent voldeed wel aan de verwachtingen.

Federal Reserve

Het maandelijkse rapport over de arbeidsmarkt is een belangrijke raadgever waarop de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zijn monetaire beleid baseert. De eerstvolgende beleidsvergadering is in juni.

Volgens econoom James Smith van ING is de uitkomst van het rapport relatief neutraal. Het gaat volgens hem te ver om te zeggen dat het tegenvallende banencijfer een definitive streep zet door een renteverhoging in juni. Toch denkt hij dat een renteverhoging in september logischer zou zijn.

Voor een renteverhoging zullen onder meer cijfers over andere kernactiviteiten, zoals de winkelverkopen een rol spelen. Die staan voor volgende week op de agenda. ING verwacht niet dat die cijfers de Fed genoeg vertrouwen zullen geven voor een rentestap in juni.