De eurolanden moeten zo snel mogelijk gaan onderhandelen met Griekenland over schuldverlichting voor het Zuid-Europese land.

Dat schrijft Christine Lagarde, president bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een brief aan alle ministers van Financiën van de negentien eurolanden.

De brief werd donderdag verstuurd, maar is vrijdag voor het eerst door de Financial Times (FT) gepubliceerd.      

De ministers, verenigd in de Eurogroep, vergaderen op maandag 9 mei. Voor die tijd moeten de gesprekken over schuldverlichting al beginnen, vindt Lagarde. 

Te streng

Het IMF vindt dat de Grieken een te streng bezuinigingspakket moeten doorvoeren. Als er geen schuldverlichting komt in de vorm van lagere rentes en langere looptijden op leningen, dreigt het IMF niet bij te dragen aan het noodprogramma.

Met name Duitsland wil niets weten van schuldverlichting zolang de onderhandelingen over hervormingen en bezuinigingen nog lopen, maar het IMF vindt dat die gesprekken tegelijk gevoerd moeten worden.

Afgelopen zomer werd er overeenstemming bereikt over een derde noodpakket van maximaal 86 miljard euro in ruil voor bezuinigingen en hervormingen. Griekenland  moet nog een aantal hervormingen doorvoeren waaronder in het pensioenstelsel. Het land onderhandelt hierover met zijn geldschieters. In ruil voor de hervormingen zou Athene dan weer financiële steun krijgen.

Essentieel

Het is essentieel dat er realistische doelen worden gesteld, citeert FT Lagarde.  Zij noemt de vorig jaar gemaakte afspraken over het primaire begrotingsoverschot van 3,5 procent van het bbp in 2018 onrealistisch hoog. Het primaire begrotingsoverschot is het saldo van de overheidsinkomsten- en uitgaven minus de zware rentelasten op de staatsschuld.

Lagarde schrijft dat met de gemaakte afspraken het primaire begrotingsoverschot van de Grieken in 2018 niet boven de 1,5 procent uitkomt.

"Laat het duidelijk zijn dat een hogere doelstelling niet alleen heel moeilijk te halen is, maar mogelijk ook contraproductief werkt", aldus de IMF-topvrouw.

Brexit

De vergadering van de Eurogroep maandag wordt gezien als een laatste mogelijkheid waar Griekenland en de geldschieters tot een akkoord zouden komen.

Dat is nog net op tijd voordat de campagnes over een mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, een Brexit, op volle toeren gaan draaien. Op 23 juni mogen de Britten hier in een referendum voor of tegen stemmen.       

Volgens FT willen de EU-onderhandelaars geen lastige onderhandelingsgesptrekken met Griekenland tijdens de Brexit-campagne. Als er deze maand geen overeenstemming wordt bereikt, komt Griekenland weer in de financiële problemen aangezien er voor juli weer een forse betalingsverplichting op de agenda staat.