Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen om belastingen te heffen. Dit geld kan vervolgens weer in de eigen gemeente uitgegeven worden.

Dat schrijft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een vrijdag gepubliceerd rapport, waar dagblad Trouw over schrijft. Rfv is een adviesraad van de regering en het parlement.

Slechts 3,5 procent van de totale belastingen, rechten en tarieven worden nu door gemeenten geïnd. Van het bedrag dat de rijksoverheid ophaalt, wordt 26 miljard euro in het gemeentefonds gestort. Dit bedrag wordt verdeeld over de gemeenten.

Rfv vindt deze methode achterhaald. Volgens de raad gaat de verdeling via het gemeentefonds ervan uit dat gemeenten op elkaar lijken en op dezelfde manier gefinancierd kunnen worden, terwijl er juist grote verschillen bestaan tussen gemeenten.

Taken

De raad benadrukt verder dat gemeenten steeds meer taken van het Rijk hebben overgenomen. Hoewel gemeenten die taken naar eigen inzicht mogen uitvoeren, blijft de beleidsvrijheid beperkt doordat ze alleen vaste vergoedingen ontvangen uit het gemeentefonds.

Gemeenten zouden een vast bedrag moeten heffen bij iedere volwassen inwoner, meent de Rfv. Tegelijkertijd moet de loonheffing door de rijksoverheid dan omlaag, zodat Nederlanders niet veel meer aan belastingen kwijt zijn dan nu.

Ruimte

Gemeenten hebben dan meer ruimte om zelf te bepalen wat er met het geld gebeurt. Lokale belastingbetalers kunnen dan bij gemeenteraadsverkiezingen laten meewegen waar partijen in willen investeren. Kiezers hebben dan directer invloed op waar het geld aan wordt besteed.

De raad wil nog reacties van lokale bestuurders op het rapport verzamelen. In het najaar volgt dan een definitief advies aan het kabinet.