De storm die in de eerste maanden van 2016 de financiële markten teisterde, is gaan liggen. Maar de vertroebelde economische vooruitzichten in opkomende markten blijven ook het herstel in de eurozone bedreigen.

Dat schrijft de Europese Centrale Bank (ECB) in een donderdag gepubliceerd maandrapport.

De economische verbetering in de eurolanden zet volgens de ECB wel door, vooral dankzij een aantrekkende binnenlandse vraag.

Die wordt gestimuleerd door de lage rente en de aanvullende maatregelen die de centrale bank neemt om de inflatie en economisch groei een impuls te geven.

De ECB gaat er nog altijd niet van uit dat de inflatie snel zal oplopen richting het beoogde peil van net geen 2 procent.

In de komende maanden zijn verdere prijsdalingen volgens de centrale bank waarschijnlijker. Pas vanaf de tweede helft van het jaar trekt de prijsontwikkeling naar verwachting aan.

Rente

Tijdens de laatste beleidsvergadering op 21 april besloot de ECB de rentetarieven ongemoeid te laten en het tempo van de steunaankopen van schuldpapier te handhaven op 80 miljard euro per maand. In maart schakelde de centrale bank juist een paar tandjes bij, met lagere rentes en meer stimulering.

De ECB herhaalde dat alles wat het mandaat van de centrale bank toelaat, uit de kast zal worden gehaald als dat nodig blijkt om de inflatie aan te jagen.

Voorkomen moet worden dat een structureel lage inflatie gaat doorwerken in bijvoorbeeld salarissen. Dat kan voor langere tijd een rem zetten op economische groei.