De gemeente Den Haag mocht de subsidie aan Brijder Verslavingszorg niet korten, omdat bestuurders binnen de organisatie topsalarissen verdienden.

Dit is in strijd met de wet, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag. Dit onderdeel van de Haagse subsidieregels is daarmee onverbindend.

Enkele bestuurders van Parnassia Groep, waar Brijder aan gelieerd is, hebben topsalarissen ontvangen. De gemeente besloot daarom in 2014 de subsidie aan Brijder over het jaar 2012 te verlagen met 105.000 euro naar ruim 2,5 miljoen euro. Volgens de gemeentelijke subsidieregels had Brijder zich moeten houden aan een maximumnorm voor topinkomens.

Maar volgens de Algemene wet bestuursrecht mogen aan ontvangers van subsidies alleen verplichtingen worden opgelegd als die te maken hebben met de "verwezenlijking van het doel van de subsidie".

Doel

De Raad van State oordeelt dat de maximumnorm voor topinkomens niet te maken heeft met het doel van de subsidie. In dit geval is dit het bieden van verslavingszorg. De subsidie aan Brijder wordt nu alsnog hoger vastgesteld op ruim 2,6 miljoen euro.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gaat dit om "het verwezenlijken van een ander doel, namelijk het voorkomen van topsalarissen bij gesubsidieerde organisaties".

Verband

Er zijn mogelijkheden om ook andere soorten verplichtingen op te leggen aan ontvangers van subsidies. Maar die moeten dan wel iets te maken hebben met de gesubsidieerde activiteit.

Maar het verband tussen geen topsalarissen mogen betalen en het bieden van verslavingszorg is volgens de hoogste algemene bestuursrechter te zwak om de susbsidie te mogen korten.

In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een vergelijkbare uitspraak gedaan over subsidieregels van de gemeente Eindhoven. Ook die regels werden onverbindend verklaard.