DEN HAAG - De kosten van de zorg kunnen met 2,5 miljard euro omlaag wanneer werkgevers en verzekeraars meer collectieve contracten afsluiten. Dat komt neer op 10 procent van de totale kosten van de basisverzekering.

Dat blijkt uit studies van onderzoeksbureaus Nyfer en Seo in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De resultaten zijn woensdag in Den Haag gepresenteerd. Op termijn scheelt dat ongeveer 170 euro per gezin.

Werkgevers sluiten collectieve contracten af met verzekeraars. Dat doen zij omdat ze via de premies een rechtstreeks financieel belang hebben bij een dergelijk contract en de inhoud daarvan. Werkgevers kunnen een korting krijgen op de premie als zij een goed zorgbeleid voeren.